דלקן אוניברסלי » מדריכים

מדריכים

רשימת תחנות דלק בישראל

רוצים לקבל רשימה מלאה של תחנות הדלק בישראל? כאן נמצא מאגר תחנות דלק חוקיות עם רישיון של משרד האנרגיה. במידה והרשימה אינה נטענת כעבור כמה שניות, ניתן להוריד את הרשימה המלאה באמצעות קובץ גיליון נתונים כאן.