דלקן אוניברסלי » ארכיון עבור tidlook

tidlook

רשימת תחנות דלק בישראל

רוצים לקבל רשימה מלאה של תחנות הדלק בישראל? כאן נמצא מאגר תחנות דלק חוקיות עם רישיון של משרד האנרגיה. במידה והרשימה אינה נטענת כעבור כמה שניות, ניתן להוריד את הרשימה המלאה באמצעות קובץ גיליון נתונים כאן.