דלקן אוניברסלי » תנאים ומדיניות

תנאים ומדיניות

תדלוק (להלן: "האתר") הוא שירות המופעל על ידי חברת Netolink (להלן: "החברה"). בשלב זה אין תנאי שימוש או מדיניות פרטיות נפרדים של האתר ולפיכך כעת מבוססת על תנאי החברה, לפי השינויים המותאים והמחוייבים לאתר.