דלקן אוניברסלי » פעילות תחנות דלק ביום הבחירות – איך עובדות חברות הדלק?

פעילות תחנות דלק ביום הבחירות – איך עובדות חברות הדלק?

צריכים לצאת לבחירות או לבילוי במהלך יום הבחירות? כדאי מאוד שתכירו ותדעו כיצד פועלות תחנות הדלק וחברות הדלק השונות במהלך יום הבחירות הקרוב. הסיבה היא שזהו אחד הימים בהם אנחנו מתניידים ממקום למקום.

הנה כל מה שתרצו לדעת.

יום הבחירות

יום הבחירות בישראל מתקיים מדי כמה שנים בין אם לכנסת ובין אם לרשויות המקומיות ולמועצות אזוריות.

תחנות דלק ביום הבחירות

אמנם תחנות תדלוק פועלות בפיקוח משרד האנרגיה, החברות המפעילות קובעות את אופן שעות הפעילות והעבודה.

תחנות הדלק ביום הבחירות פועלות בצורה דומה כמו יום עבודה רגיל.

הסיבה היא ששירותי תדלוק בתחנות דלק הם שירותים ציבוריים אשר פועלים כסדרם במהלך יום הבחירות, בגלל החלטת ועדת הבחירות לכנסת בכפוף להוראות החוקים לבחירות לפי הסמכות המוקנית לה.