דלקן אוניברסלי » מפרט דלקן אוניברסלי – דרישות ייצור וקידוד

מפרט דלקן אוניברסלי – דרישות ייצור וקידוד

כדי להבטיח שהדלקן האוניברסאלי יותאם בצורה כזו שיהיה ניתן לרכוש מכל חברת דלק המוכרת דלק באמצעות התקן התדלוק, נקבע מפרט דלקן אוניברסלי. המפרט מספק הגנה מפני התקנת התקן לא תקין.

הנה מה שעליכם לדעת.

מהו מפרט דלקן אוניברסלי?

מפרט דלקן אוניברסלי הוא מסמך המפרט דרישות טכניות ודרישות פונקציונאליות שכל התקן התדלוק האוטומטי חייב לעמוד בהם. דרישות אלו כוללות בין היתר ענייני חומרה, תוכנה, תקשורת, הצפנה ופענוח.

מינהל הדלק במשרד האנרגיה יכול לאשר דלקן אוניברסלי, רק אם הוא עמד בדרישות הכתובות מקודם ובפרט:

  • עמידה לפי תקן 6200 לכל חלקי התקן התדלוק.
  • עמידה בדרישות הצפנה ופענוח.
  • עמידה בדרישות שידור של משדר נתוני ק"מ ברכב.
  • הוכחה של תאימות להתקנים אחרים.
  • ההתקן מאפשר להפסיק התקשרות עם חברת דלק מסויימת, לבצע התקשרות נוספת או אחרת – מבלי להחליף.
  • ההתקן לא משבש מערכת אחרת ברכב.
  • ועוד.

רק אם הדלקן עומד בדרישות אלו וכמפורט במסמך הרשמי של משרד האנרגיה כאן, אז יינתן אישור לשווק אותו לצרכנים.

למה זה חשוב?

לפי ההוראות, יצרן או משווק של דלקנים אוניברסליים לא רשאי לקוד או לספק אותם ללקוחות ללא אישור ממשרד האנרגיה.

בנוסף, כל חברת דלק או הגורמים מטעמה, לא יכולים לספק או להתקין דלקן אוניברסלי, או כל רכיב שלו, אם הם לא תואמים את המפרט. כמו כן, החברות לא רשאיות גם למכור לשם אספקה או התקנה ברכב בארץ ללא עמידה לפי תנאי המפרט.