דלקן אוניברסלי » מבנה מחיר הדלק בישראל – מהם מרכיבי המחיר וממה הוא מושפע?

מבנה מחיר הדלק בישראל – מהם מרכיבי המחיר וממה הוא מושפע?

אחד הדברים שחשוב לנו לדעת זה בעצם מהו מבנה מחיר הדלק בישראל, מהם המרכיבים של המחיר וממה הוא מושפע מחודש לחודש בעת השינוי. לעיתים אנחנו שומעים שהמחירים יקרים בו בישראל, או שיש מעל 50% מס ועוד.

זו שאלה מצויינת וכדאי לתת לה במה מיוחדת.

מהו מבנה מחיר הדלק?

מבנה מחיר הדלק בישראל הוא למעשה מבנה, או נוסחה הכוללת את הרכיבים המרכיבים את מחיר הדלק והם למעשה משפיעים עליו. הרי מדי חודש יש שינויים במחיר הדלק ולכן חשוב לנו לדעת מה צפוי להיות בחודש הבא ועד כמה זה משפיע.

מחיר הדלק מושפע מהמרכיבים הבאים:

1. מחיר שער בית זיקוק

בית זיקוק היא חברה יצרנית, זו שיוצרת את הדלקים בישראל. היא מזקקת את הנפט והופכת אותו למוצרים שאנחנו מכירים.

מחיר שער בית זיקוק הוא המחיר המקסימלי שבית זיקוק רשאי למכור לחברות הדלק (תחנות הדלק), כך שמדובר על מחיר מפוקח על ידי משרד האנרגיה. מחיר שער בית זיקוק המקסימי מושפע משני אלה:

  • מחירי הדלק באירופה – CIF W MED עם תוספות.
  • שער חליפין – שער דולר שקל.

אם מחיר הדלק באירופה עולים או ששער הדולר עולה – אז מחיר הדלק עולים.

2. מרווח שיווק

מרווח שיווק הוא סל הוצאות השיווק של תחנות הדלק בישראל. כלומר, מדובר על ההכנסה המקסימלית שתחנת דלק יכולה להרוויח על מחיר הדלק. מחיר זה הוא מפוקח על ידי משרד האנרגיה והוא מעודכן פעם אחת כל חצי שנה.

המחיר מושפע מהשכר של המתדלקים, עלויות שכר אחרות, עלויות נלוות ועוד.

ככל שמרווח השיווק עולה, כך המחיר גדל.

3. מס בלו

מס בלו הוא מס עקיף שמוטל על מוצרים מסויימים על צריכת אותם מוצרים. כלומר, זהו כמו קנס שמוטל על מוצרים שהם מזיקים לבריאות ולסביבה כמו דלק, אלכוהול, סיגריות וכד'.

מס הבלו נקבע על ידי משרד האוצר ומפוקח על ידיו. העדכון נעשה 3 פעמים בשנה (כל 4 חודשים).

ככל שמס הבלו עולה, כך מחיר הדלק גדל.

4. מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס עקיף המוטל על הערך המוסף. בסופו של דבר משלם אותו הצרכן הסופי, אלא אם כן הוא זכאי להקטנה או להפחתה. גובה המס בישראל כיום הוא 17% על המחירים והרכיבים הכתובים מקודם.

ככל שהמס גדל (שיעור המס גדל), כך מחיר הדלק גדל. ככל שהרכיבים מקודם גדלים, כך גובה המס גדל (שיעור המס קבוע אך מוטל על סכום גדול יותר).

5. תוספת על שירות מלא

הרכיבים 1 עד 4 מקודם הם הרכיבים של מחיר הדלק בשירות עצמי, שירות שהצרכן מתדלק בעצמו את הרכב.

אבל, כאשר הצרכן מעוניין לקבל שירות דרך מתדלק (שזה שירות מלא), יש תוספת על שירות מלא שאותו משלמים, בנוסף למחיר בשירות עצמי.

התוספת היא סכום קבוע באגורות לכל ליטר דלק והוא משתנה מפעם לפעם. התוספת משפיעה על רק תדלוק בשירות מלא. על שירות עצמי התוספת לא משפיעה והצרכן לא משלם אותה.

איך נקבעים מחירי הדלק?

בראש ובראשונה, מחירי הדלק נקבעים לפי שקלול של מחירי הדלק באירופה בבורסה למסחר, לפני סוף החודש. מחיר זה מוכפל בשער חליפין דולר לשקל לפי ממוצע של כמה ימי מסחר לקראת סוף החודש. כך נוצר לנו "מחיר שער בית זיקוק".

למחיר זה נוספים מרווח השיווק של תחנות הדלק וגם מס הבלו. כך נוצר לנו "מחיר הדלק ללא מע"מ" – זה המחיר שמשלמים אותו באילת.

למחיר ללא מע"מ מוסיפים את המס ערך מוסף, וכך נוצר לנו מחיר דלק מלא בישראל לצרכן כולל מע"מ.

אם הצרכן מעוניין בשירות מלא, אז משלמים גם את התוספים.